Så här använder du startkablar

Plötsligt händer det. Batteriet är urladdat och bilen startar inte. Det kan bero på att det är för kallt ute eller att du glömt belysningen eller radion på i bilen. Oavsett anledning är det ett problem som lätt kan lösas med hjälp av ett par startkablar – som vi rekommenderar att du alltid har med dig i bilen.

Gör så här

  • Ställ bilarna huv mot huv så att kablarna räcker fram.
  • Starta bilen med starkt batteri. Det är viktigt att bilen är igång när du ansluter startkablarna. Det svaga batteriet kan annars dra ur det fungerande batteriet.
  • Anslut först den röda kabeln till det starka batteriets pluspol. Den andra änden ansluter du till det svaga batteriets pluspol.
  • Anslut därefter den svarta kabeln till det starka batteriets minuspol. Den andra änden av den svarta kabeln ansluter du till en jordad del på motorn i det svaga batteriets bil, så långt från batteriet som möjligt (alternativt på minuspolen).
  • Låt bilen stå så ett par minuter. Efter ett tag försöker du starta bilen med det svaga batteriet.
  • När bilen har startat kopplar du ifrån kablarna i omvänd ordning. Börja med den svarta kabeln på det svaga batteriets chassi och sedan svart från det starka batteriet. Därefter den röda kabeln från det svaga batteriet och sedan rött från det starka batteriet.
  • Det är normalt att det kan uppstå gnistor i samband med att du tar loss kablarna.