Råd om förvaring av brandfarliga vätskor

Förvaring

 • Förvara dunken svalt, torrt och stående. Förvara dunken i välventilerat utrymme i markplan, då minimeras även risken att dunken faller och orsakar spill.
 • Förvara alltid bensinen i en godkänd och säker bränsledunk.
 • Det finns fyra klasser av brandfarliga vätskor, några exempel är bensin, aceton, etanol, fotogen, terpentin, diesel. Sammanlagt av alla klasser får man förvara högst 100 liter i hemmiljö, då är ej drivmedel i fordon och reservdunk inräknat. Inne i en lägenhet eller i bostadsdelen av villan får man endast förvara sprayburkar och brandfarlig vätska i behållare om högst 10 liter. Förvara bara det du verkligen behöver hemma.
 • Läs mer hos Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB.se https://rib.msb.se/Filer/pdf/25569.pdfhttps://rib.msb.se/Filer/pdf/25569.pdf

Råd om bränsledunkar

 • Använd rätt dunk! Never Stop bränsledunkar är testade och certifierade för ett övertryck på 250kPa, motsvarande 2,5 Bar. En bensindunk som förvaras i bil måste motstå 2,5 bars övertryck. Plast är ett poröst material, vilket innebär att bensinångor ”tränger” sig emellan plastmolekylerna, och lukt kan uppkomma. Ju lättare dunken är, desto mindre material (plast) består den av, och mer ångor kommer att dunsta.
 • Dunken får inte överfyllas! Bensin expanderar när den utsätts för värme och behöver då mer utrymme i dunken.
 • Se till att locket är ordentligt åtskruvat.
 • Plastbränsledunkar har enligt internationellt lagkrav en livslängd på 5 år från tillverkningsdatum för att undvika miljö- samt materialskador. Detta på grund av att plasten försämras med tiden och förlorar sina ursprungliga egenskaper. Tillverkningsdatum ser du på sidan av dunken som två små klockor som visar år och månad.
 • En bränsledunk är en säkerhetsprodukt och skall hanteras därefter – varsamt.

Kassera rätt

 • Häll aldrig ut farligt avfall i avloppet, i vattnet, på marken eller i papperskorgen! De farliga ämnena skall inte spridas i kretsloppet och riskera att skada människor, djur och natur.
 • Gammalt bränsle lämnas in för säker hantering på en lokal återvinningscentral. Läs mer om hur du återvinner avfall på din kommuns hemsida.