Last och bogsering

Bogsering

  • Det är påfrestande för bilens växellåda att bogseras en längre sträcka och växellådan kan då ta skada, vilket är extra viktigt att tänka på om bilen har en automatisk växellåda, överväg då att ringa bärgningsbil istället.
  • För en säker bogsering kontrollera att bilen har fungerande bromsar, styrning, varningsblinkers, lysen och ingen punktering. Om inga lysen finns ska det skadade fordonet förses med vitt ljus och vita reflexer framåt och rött ljus och röda reflexer bakåt.
  • Du behöver en ordentlig och säker bogserlina, Never Stop erbjuder bogserlinor som är testade och godkända med GS certifiering. Röd flagga är inkluderad, flagga måste märka linan om linan är längre än 2 meter.
  • Du får inte köra fortare än 30km i timmen när du bogserar. Håll dig i vägrenen och undvik motorvägar/motortrafikleder.
  • Källor om du vill läsa mer, trafikförordningen kapitel 3 och 4 eller hos Nationalföreningen för trafiksäkerhetens främjande, NTF, https://ntf.se/konsumentupplysning/lagar-och-regler/fordonsforare/stanna/bogsering/.

Lasta säkert

  • Enligt trafikförordningen är det föraren av fordonet som är ansvarig för att lasten är säkrad på ett tillförlitligt sätt för att inte utgöra fara.
  • Lastens tyngdpunkt ska placeras lågt och nära bilens mitt. På släpkärra måste lasten spännas fast för att inte förskjutas eller falla av, med spännband trycks lasten mot flaket.
  • Brottstyrka är belastningen spännbandet klarar i ett rakt drag, så om spännbandets ändar dras ifrån varandra ska det klara angiven brottlast. Surrningsstyrka är dubbla brottstyrkan, lasten fördelas på två surrningspunkter.
  • Ha gärna en reflexväst och varningsfyr i bilen om du behöver stanna i vägrenen och kontrollera lasten.
  • Källa om du vill läsa mer är Transportstyrelsen, https://www.transportstyrelsen.se/sv/vagtrafik/Trafikregler/Lasta-dra/Lastsakring/.